Nazad

Sakupljaj bodove

KARTICA JE BESPLATNA I NIČIM VAS NE OBAVEZUJE!

  • Svaki put kada igrate na automatu, stavite svoju karticu u čitač i počnite sakupljati bodove;
  • Za svakih 2€ | 4KM koje odigrate na igračem automatu dobijate 1 bod;
  • Za svakih 4€ | 8KM koje odigrate na elektronskom ruletu dobijate 1 bod;
  • Stanje Vaših bodova možete uvijek provjeriti na igračem automatu, pritiskom na tipku „2“ ili direktno na IPC kiosku;
  • Ukoliko želite rezervisati igrači automat (max. 15 minuta), potrebno je pritisnuti tipku broj „8“;
  • Kartice su neprenosive, i njihova zloupotreba se kažnjava oduzimanjem kartice i trajnom zabranom ulaska.