Početna

O Coloseum Clubu

KUĆNI RED

 • Ulaz je dozvoljen samo punoljetnim osobama koje svoj identitet dokazuju identifikacijskom ispravom (lična karta, pasoš ili vozačka) prilikom registracije na recepciji u skladu sa članom 62 Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH br. 48/15 i 60/15).
 • Registracijom prilikom ulaska gost daje saglasnost da se njegovi lični podaci pohranjuju i obrađuju u svrhu sigurnosti i kreiranju boniteta, u skladu sa uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR).
 • Za vrijeme boravka u objektu, gost je na zahtjev uposlenika dužan pokazati svoj lični dokument.
 • Ulaz je dozvoljen samo primjereno odjevenim osobama. Za neprikladnu odjeću ili obuću smatraju se: šorc, razna pokrivala za glavu (kape, kačketi, šeširi...) te prljava i/ili pocjepana odjeća i obuća.
 • Ulaz je zabranjen osobama koje nisu punoljetne, koje su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih supstanci, droga i sl., te koje imaju privremeno ili trajno zabranjen ulaz.
 • Zabranjeno je uvoditi životinje.
 • Gosti mogu ostaviti ličnu garderobu (jakna, kaput, kišobran, torba...) u za to predviđenu besplatnu garderobu.
 • Zabranjeno je donositi i upotrebljavati fotoaparate i videokamere, kofere, veće torbe i pakete, te navedene predmete gosti moraju ostaviti na garderobi.
 • Zabranjeno je fotografisanje, snimanje i video pozivi unutar objekta sa mobilnim uređajima.
 • Ovlaštena osoba Društva može oduzeti bilo koji od gore navedenih uređaja, ako zaposlenici uoče da ih gost upotrebljava, te zahtijevati da gost izbriše snimljeno!
 • Zabranjeno je unošenje i korištenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.
 • Zabranjeno je unositi oružje, eksplozivna i lako zapaljiva sredstva. Lica koja legalno posjeduju oružje, obavezna su da isto ostave u specijalnom trezoru u garderobi.
 • Gosti se upozoravaju da vode računa o svojoj ličnoj imovini za vrijeme boravka jer je HIT Coloseum odgovoran samo za stvari koje su ostavljene u specijalnom trezoru ili garderobi.
 • Zabranjeno je nedolično ponašanje, koje bi ometalo goste i osoblje kod izvršavanja svojih radnih obaveza.
 • Društvo ne snosi odgovornost za parkirana vozila, eventualna oštećenja, otuđenja stvari i/ili vozila.
 • Igračima koji u toku igre prekrše propisana pravila igara na sreću se može zabraniti daljnje sudjelovanje u igri te od njih zatražiti da napuste objekat.
 • Za vrijeme boravka u objektu gosti se moraju ponašati u skladu sa odredbama "Zakona o igrama na sreću i KUĆNIM REDOM". U primjeru kršenja uprava Društva, može na osnovu člana 62. Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacija BiH br. 48/15 i 60/15), gostu zabraniti ulaz, a da ne mora navesti razloge za takvu odluku.
 • U skladu sa članom 60 Zakona o igrama na sreću, prostorije HIT Coloseuma d.o.o. su pod stalnim video i audio nadzorom.
 • Sve sporove i nesuglasice će rješavati uprava Društva, odnosno za to ovlaštene osobe.